Menu
rozšířené vyhledávání
ZŠ a MŠ Husinec-Řež
ZŠ a MŠ
Husinec-Řež, příspěvková organizace

13.5. 2022 celotřídní skupinové fotografování ZŠ, MŠ, LMŠ

Výchovné poradenství

Prihlaska_SS_2021_2022_denni_forma.pdf (287.63 kB)

Prihlaska_SS_2021_2022_talent.pdf (148.79 kB)

Prijimaci_rizeni_informace_20211018.docx (38.72 kB)

 

Školní poradenské pracoviště Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež

Výchovný poradce: Mgr. Bc. Lucie Dražilová, reditel@husinecrez.cz

Metodik prevence: Mgr. Miluše Volková, volkova@husinecrez.cz

Školní speciální pedagog: Mgr. Magdalena Zažímalová, zazimalova@husinecrez.cz

Školní poradenské pracoviště Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež poskytuje poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Řešíme aktuální i dlouhodobé záležitosti vyplývající z potřeb školy. Spolupracuje s vedením školy, s ostatními pedagogy, zejména s třídními učiteli, se zákonnými zástupci žáků a také s dalšími odborníky, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání žáků. Naším cílem je, aby komunikace mezi všemi zúčastněnými byla plynulá a problém jednotlivého žáka byl řešen komplexně.

Společným cílem je vytvoření podmínek pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v osobním a sociálním vývoji žáků. Zároveň chceme preventivně problémům  předcházet a zkvalitňovat tak klima naší školy.

Zaměření činnosti na:

  • poskytování poradenských a konzultačních služeb žákům, rodičům a pedagogům,
  • poskytování krizové intervence dítěti, které se ocitne v  náročné situaci,
  • prevenci sociálně patologických jevů,
  • vytváření opatření k posílení pozitivní atmosféry ve třídách,
  • zajištění podmínek pro žáky se specifickými poruchami učení, na žáky integrované a nadané,
  • žáky se specifickými poruchami chování,
  • prevenci školní neúspěšnosti žáků,
  • podporu spolupráce rodiny a školy,
  • prohloubení spolupráce s ostatními odborníky a poradenskými zařízeními.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti školního poradenského pracoviště je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konzultační hodiny

Školní poradenské pracoviště

  • Konzultační hodiny

Výchovné poradenství: Mgr. Bc. Lucie Dražilová
tel.: 607 079 709, email.:  reditel@husinecrez.cz

Konzultační hodiny pro žáky a učitele: úterý 12.00 – 14.00 hodin

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce: úterý 15.30 – 17.00 hodin

(nejlépe po předešlé domluvě)

Metodik prevence: Mgr. Miluše Volková, volkova@husinecrez.cz

Konzultační hodiny pro žáky a učitele: středa 12.30 – 14.00 hodin

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce: středa 14.00 – 15.00 hodin

(nejlépe po předešlé domluvě)

Výchovné poradenství: Mgr. Bc. Lucie Dražilová
tel.: 607 079 709, email.:  reditel@husinecrez.cz

Konzultační hodiny pro žáky a učitele: úterý 12.00 – 14.00 hodin

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce: úterý 15.30 – 17.00 hodin

(nejlépe po předešlé domluvě)

 

Metodik prevence: Mgr. Miluše Volková, volkova@husinecrez.cz

Konzultační hodiny pro žáky a učitele: středa 12.30 – 14.00 hodin

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce: středa 14.00 – 15.00 hodin

(nejlépe po předešlé domluvě)

Linka bezpečí pro děti a mládež

Tel.: 116 111 (nonstop, bezplatná)
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz 
(poradna pro děti)
Chat: http://chat.linkabezpeci.cz
(poradna pro děti)

Linka pomoci obětem internetové kriminality

Tel.: 116 111
Web: www.internethelpline.cz

Linka vzkaz domů

Tel.: 800 111 113
(dostupný pouze z pevné sítě,
8:00–22:00 denně, bezplatná)
Mobil: 724 727 777
(děti a mládež na útěku či vyhození)
Web: www.vzkazdomu.cz

Rodičovská linka

Tel.: 840 111 234
(výchovné a rodinné poradenství po telefonu)
Web: http://linkabezpeci.cz

DoNa linka pro oběti domácího násilí

Tel.: 251 511 313 (nonstop)
E-mail: dona@donalinka.cz
Web: www.donalinka.cz

Bílý kruh bezpečí – linka pomoci obětem tresných činů

Tel.: 257 317 110
Web: www.bkb.cz

Linka důvěry Dětského krizového centra

Tel.: 241 484 149 (nonstop)
E-mail: problem@ditekrize.cz
Web: www.dkc.cz/linka_duvery

Převzato z portálu www.zkola.cz  – v části sociálně patologické jevy a jejich prevence.
Zde naleznete i další zajímavé odkazy – šikana, záškoláctví, závislosti aj.

Schránka důvěry

Nachází se na naší škole v prvním patře před ředitelnou školy. Můžete do ní vhazovat své připomínky, stížnosti, problémy, podezření na šikanu apod.

O schránku se pečlivě stará Mgr. Miluše Volková – metodik prevence.

Základní škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

V centru pozornosti (dění) je učící se spokojené dítě, jeho všestranný rozvoj v bezpečném prostředí plné důvěry.
Dítě se učí naplno a s radostí.