Menu
rozšířené vyhledávání
ZŠ a MŠ Husinec-Řež
ZŠ a MŠ
Husinec-Řež, příspěvková organizace

Výchovné poradenství

 

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně: Mgr. Bc. Lucie Dražilová

Tel.: 776 882 373, email: reditel@husinecrez.cz

Konzultační hodiny pro žáky a učitele: úterý: 13:00-15:00 (nejlépe po předchozí domluvě).

Konzultační hodiny pro rodiče: pondělí: 15:30 – 17:00 (nejlépe po telefonické domluvě).

 

 

 

Školní speciální pedagog: Mgr. Dagmar Přibylová

email: pribylova@husinecrez.cz

Konzultační hodiny pro žáky a učitele: pondělí 14:30-15:00 (nejlépe po předchozí domluvě). Konzultační hodiny pro rodiče: úterý: 16:30 – 17:00

(nejlépe po emailové domluvě).

Linky pomoci

Výchovné poradenství: Mgr. Bc. Lucie Dražilová
tel.: 607 079 709, email.:  reditel@husinecrez.cz

Konzultační hodiny pro žáky a učitele: úterý 12.00 – 14.00 hodin

Konzultační hodiny pro zákonné zástupce: úterý 15.30 – 17.00 hodin

(nejlépe po předešlé domluvě)

 

Linka bezpečí pro děti a mládež

Tel.: 116 111 (nonstop, bezplatná)
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz 
(poradna pro děti)
Chat: http://chat.linkabezpeci.cz
(poradna pro děti)

Linka pomoci obětem internetové kriminality

Tel.: 116 111
Web: www.internethelpline.cz

Linka vzkaz domů

Tel.: 800 111 113
(dostupný pouze z pevné sítě,
8:00–22:00 denně, bezplatná)
Mobil: 724 727 777
(děti a mládež na útěku či vyhození)
Web: www.vzkazdomu.cz

Rodičovská linka

Tel.: 840 111 234
(výchovné a rodinné poradenství po telefonu)
Web: http://linkabezpeci.cz

DoNa linka pro oběti domácího násilí

Tel.: 251 511 313 (nonstop)
E-mail: dona@donalinka.cz
Web: www.donalinka.cz

Bílý kruh bezpečí – linka pomoci obětem tresných činů

Tel.: 257 317 110
Web: www.bkb.cz

Linka důvěry Dětského krizového centra

Tel.: 241 484 149 (nonstop)
E-mail: problem@ditekrize.cz
Web: www.dkc.cz/linka_duvery

Převzato z portálu www.zkola.cz  – v části sociálně patologické jevy a jejich prevence.
Zde naleznete i další zajímavé odkazy – šikana, záškoláctví, závislosti aj.

Schránka důvěry

Nachází se na naší škole v prvním patře před ředitelnou školy. Můžete do ní vhazovat své připomínky, stížnosti, problémy, podezření na šikanu apod.

O schránku se pečlivě stará Mgr. Miluše Volková – metodik prevence.

Základní škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

V centru pozornosti (dění) je učící se spokojené dítě, jeho všestranný rozvoj v bezpečném prostředí plné důvěry.
Dítě se učí naplno a s radostí.