Menu
rozšířené vyhledávání
ZŠ a MŠ Husinec-Řež
ZŠ a MŠ
Husinec-Řež, příspěvková organizace

PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ ADVENT

10.12. Vánoční dílny

Ze života školní družiny

Pravidla chování ve školní družině

 

Pomáháme si a respektujeme se            

 

Mluvíme slušně, ZDRAVÍME, jsme k sobě ohleduplní a umíme používat kouzelná slůvka: děkuji, prosím a promiň. Jsme pravdomluvní a respektujeme slova NE, NECHCI.

 

 Mluví vždy jen jeden 

 

Umíme si vzájemně naslouchat, neskáčeme si do řeči, nekřičíme, a vždy uposlechneme pokynů paní vychovatelky. Správně se oslovujeme.

 

​Dodržujeme pravidla slušného stolování a hygienu

 

Ve školní jídelně se chováme tiše a ukázněně. Dodržujeme zásady správného stolování, hygienu a neplýtváme jídlem a pitím. Ve třídě při jídle sedíme. Před jídlem si myjeme ruce.

 

 Dodržujeme pravidlo pohybu

 

Odchod domů, mimo svou třídu, či na toaletu, vždy nahlásíme paní vychovatelce. 

Nestrkáme se, neběháme, čekáme na určeném místě, používáme slovo ZDOVOLENÍM

 

Jsme opatrní na sebe i na věci kolem sebe

 

Umíme po sobě uklízet. Hračky a vybavení školní družiny udržujeme v pořádku a čistotě, upozorňujeme na závady ve třídě i na školní zahradě. Třídíme odpad.

Úraz či nevolnost, ať už svou nebo spolužáka, ihned ohlásíme paní vychovatelce.  

Družina a kroužky

Kalendář akcí

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

V centru pozornosti (dění) je učící se spokojené dítě, jeho všestranný rozvoj v bezpečném prostředí plné důvěry.
Dítě se učí naplno a s radostí.