Menu
rozšířené vyhledávání
ZŠ a MŠ Husinec-Řež
ZŠ a MŠ
Husinec-Řež, příspěvková organizace

Platby

Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb. - Vyhláška o předškolním vzdělávání, kdy je naše zařízení v měsíci prosinci uzavřeno déle, než pět po sobě jdoucích pracovních dní, snižuje ředitelka školy školné na měsíc prosinec v poměrné části, a to na 436,- Kč.

Přeplatek ve výši 164,- vám bude zaslán zpět na účet, ze kterého bude školné na měsíc prosinec zaplaceno, nejpozději do 20.1.2023

 

 

 

 

 


Účet školy a školky: 3262282339/0800

Na tento účet poukazujte platby za předškolní vzdělávání.

Úplata za předškolní vzdělávání činí 600,- Kč/měsíc.

Variabilní symbol: 600

Do poznámky: školné – příjmení a jméno dítěte

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce. (Vyhláška č.14/2005 Sb.) 

Předškoláci a děti s odloženou školní docházkou neplatí školkovné. Vzdělávání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (ŠZ 561/2004 Sb.)

Lesní MŠ

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

V centru pozornosti (dění) je učící se spokojené dítě, jeho všestranný rozvoj v bezpečném prostředí plné důvěry.
Dítě se učí naplno a s radostí.