Menu
rozšířené vyhledávání
ZŠ a MŠ Husinec-Řež
ZŠ a MŠ
Husinec-Řež, příspěvková organizace

Vážení rodiče,

vzhledem k výskytu vší na naší škole Vás prosíme o důkladnou kontrolu vlasů Vašich dětí a přijetí případných opatření. Pokud vši objevíte, jedná se o infekční onemocnění, tzv. pedikulózu.

Až do úplného odstranění vší i vajíček z vlasů je nutné ponechat dítě mimo kolektiv spolužáků (3-5 dnů).

Děkujeme za pochopení.

 

Týdenní plán

Příprava předškoláků v LMŠ Sovička na akcích mimo areál LMŠ (účastní se samozřejmě i mladší děti)

  • Na to, aby z dítěte mohl být spokojený a úspěšný školák (měřeno pocitem dítěte, nikoli známkami), musí zvládnout velmi mnoho. Mezi nejdůležitější oblasti patří:

-hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika

-řeč

-zrakové vnímání

-sluchové vnímání

-celý komplex předmatematických dovedností

-a podobně obsáhlý komplex předčtenářských dovedností

 

Navíc musí být vše v souladu a spolupráci. To není něco, co se dítě naučí za pár týdnů. Předškolní příprava vyžaduje několik měsíců, kdy zlehka, hravě a v souvislostech zařazujeme různé aktivity.

 

16.9. Ukliďme Česko

Zapojili jsme se do podzimního projektu, zaregistrovali jsme svoje úklidy, dostali jsme úklidové pomůcky… V dětech jsme prohloubili ekologické cítění.

 

21.9. Výlet linkovým autobusem do háje v Klecanech

V autobusu jsme v praxi aplikovali Hejného prostředí Autobus.

Čeká nás krásná a klidná vycházka listnatým lesem, která potěší v každém ročním období. Klecanský háj byla vlastně pečlivě udržovaná a do minulého století i oplocená a nepřístupná bažantice s hojností zvěře. Podle mapy a směrovek ve tvaru pírek jsme se dostali kolem lesní tůně na naše první zastavení – ke studánce U Skrytého pramene. Umyli jsme si ruce, zarecitovali Křišťálovou studánku a pověděli jsme si, že tato voda byla dříve zdrojem vody pro vaření Klecanského piva a kafíčko z vody připravené se prý nedalo s žádným jiným srovnat. Naše další zastavení je na místě, kde byla dřív hájenka – povídali jsme si, kdo v ní bydlel, proč zrovna tady, co měl za práci…. Pokračovali jsme k pyramidě. K tomuto místu jsme si pověděli legendu (vysvětlení tohoto pojmu) – pod pyramidou je skrytý tunel, který vede pod Vltavou až do Roztok, tudy chodili tajně mniši, kteří vařili pivo, k sousedům… Děti hledaly tunel, snažily se pyramidu odtlačit a vymýšlely, jak se do tunelu dostat (motivace navštívit háj s rodiči).

 

22.9. Návštěva dopravního hřiště

Všichni předškoláci společně vyrazili na dopravní hřiště. Cílem nebylo jen vysvětlit pravidla silničního provozu, procvičit si levou a pravou stranu a jízdu na kolech, koloběžkách a odrážedlech, ale i vytvoření společné komunity, která bude základem kamarádství v 1. třídě…

 

27.9. Svatováclavská stezka

Vydat se po stopách svatého Václava, českého knížete a patrona naší země, měly děti s rodiči možnost v den státního svátku a víkend poté. 5 zajímavostí a 5 otázek, jejichž správnou odpověď stačilo zaznamenat do připravené křížovky. Tajenka odhalila legendami opředené místo, které bylo možná kdysi druidskou školou magie. Učilo se zde starým zpěvům, věštění i kouzlům. Právě na tomto místě se později vzdělával v latině, čtení, psaní a zpěvu i svatý Václav. Stezka byla v sousedním lese, informace o ni byly sdílené po internetu a na vrátkách školky.

 

5.10. Akce Ampi – O sadaři a jablůňce

Ekodivadlo a vzdělávací aktivity o ekologickém zemědělství, senzitivizace prostřednictvím příběhu, pohybové, simulační, pozorovací a řemeslné aktivity, přiblížení souvislostí ekologie a zemědělství, pozvali jsme i žáky 1. ročníku – seznámení s prostory LMŠ

Vzdělávací aktivity – krouhání jablek na křížaly, drcení jablek do moštovače, společné moštování jablek s přípitkem

 

11.10. Výlet vlakem do Dolan – blízkého okolí našeho bydliště

Naším cílem bylo naučit děti, že ve vlaku nejsou samotné a ostatním lidem nemusí jejich hluk lichotit. Učíme děti ohleduplnosti k ostatním cestujícím a opravdu se snažíme, abychom spolucestující neobtěžovali. V Dolanech je pastvina koní, takže děti mohly přijít do přímého kontaktu s těmito krásnými zvířaty. Na jejich zvídavé otázky se průvodci snažili odpovídat.

 

13.10. Akce STROMY se 4. třídou

V tento den přišla na návštěvu 4. třída s oběma učitelkami hned po ránu. Sovičky právě svačily, proto měly čtvrťáci čas si povědět, co je ten den čeká, také se občerstvili a rozdělili se do skupinek. Každá skupinka si vybrala jednu Sovičku a vylosovala si, jakou přírodninu mají v lese posbírat. Po svačině jsme se společně vydali do „jaderného údolí“, kde nás čekala připravená stezka – PO STOPÁCH DATLA a podzimní kvíz. Děti procházely postupně ve skupinkách. Na konci jsem se ptala na otázky z textu. Kdo nedokázal odpovědět, musel se vrátit a odpověď najít. Když jsme se vrátili do zázemí LMŠ, z posbíraných přírodnin děti vyrobily strom a sovičku. Poté jsme moštovali a rozeznávali různé druhy dřevin. Akce měla nejen edukativní charakter, ale i výchovný. Propojení dětí napříč ročníky….

 

19.10. Výlet linkovým autobusem do Klecan na motokáry

Cílem tohoto výletu bylo opět zopakování pravidel slušného chování v dopravních prostředcích, prostředí Autobus z Hejného matematiky v praxi, pravidla silničního provozu na šlapacích motokárách a kladný postoj dětí k pohybu.

 

25.10. Výlet do Národního muzea

Zopakování zásad slušného chování v hromadných dopravních prostředcích, novou zkušenost – jízda metrem a po jezdících schodech – zvládly všechny děti bez nejmenších problémů, v našem největším muzeu jsme prošli výstavu Zázraky evoluce, Okno do pravěku, Slavní skladatelé a dojeli jsme se podívat i do kopule na Prahu z výšky. Jelikož jsme s dětmi jeli 4 průvodci, tak byly všechny děti spokojené, jejich potřeby naplněné a celodenní výlet byl pro všechny zúčastnělé příjemný. V dětech mimo jiné byl probouzen cit pro národní hrdost.

 

1.11. Výlet na hřbitov v Klecanech

Oslava Dušiček – slavnost Všech svatých na počest zesnulých předků. Děti společně zavzpomínaly na někoho, kdo od nich odešel (umřel). Důvodem výletu bylo i připomenutí našich národních tradic.

 

9.11. Návštěva Motýlího domu v Praze

Opět jsme si zopakovali pravidla slušného chování v dopravních prostředcích veřejné dopravy. V Motýlím domu přímo kolem nás poletovaly stovky motýlů a my je mohli pozorovat z bezprostřední blízkosti. Setkali jsme se s motýly, kteří žijí v deštných pralesích od Amazonie přes Mexiko, subsaharskou Afriku až po Filipíny, Thajsko a Malajsii. V Motýlím domu jsme si tedy připadali jako na exotické dovolené, protože tam panuje vysoká teplota i vzdušná vlhkost. Děti se učily respektu k živým tvorům, pochopily vývoj motýla a vyzkoušeli si klima exotiky.

Lesní MŠ

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

V centru pozornosti (dění) je učící se spokojené dítě, jeho všestranný rozvoj v bezpečném prostředí plné důvěry.
Dítě se učí naplno a s radostí.