Menu
rozšířené vyhledávání
ZŠ a MŠ Husinec-Řež
ZŠ a MŠ
Husinec-Řež, příspěvková organizace

13.5. 2022 celotřídní skupinové fotografování ZŠ, MŠ, LMŠ

Jak se zapojit


1) Jako člen

Co tím získáte: přímý vliv na chod Spolku, hlasovací právo na členské schůzi, možnost kandidovat do výboru spolku.

Stačí vyplnit přihlášku (najdete v dokumentech, níže na této stránce) za člena a poslat oskenovanou na spolek@husinecrez.cz, nebo vhodit do poštovní schránky školy u vchodu. Výbor Spolku schválí vaše přijetí za člena při splnění podmínek členství. Členský příspěvek nově od roku 2019 činí 500 Kč za člena na školní rok. Členové jsou povinni uhradit plnou výši členského příspěvku nejdéle do 30. 11. daného roku (v případě, pokud chcete uznat slevu člena SPŠ na kroužky, tak do 13. 9. 2020). V případě neuhrazení členského příspěvku bude v souladu se stanovami Spolku člen znovu vyzván k jeho úhradě v novém termínu.

Spolek používá transparentní účet u FioBank č. 2000325429 / 2010. Pro platby, prosíme, do poznámky na platebním příkazu uveďte „Členský příspěvek 2020-21“.

2) Jako podporovatel

Rodiče, kteří se nechtějí stát členy Spolku, mohou přispívat na činnost Spolku formou daru. Spolek usiluje o takovou činnost (vč. finanční podpory), ze které má mít užitek celá škola a všechny děti. Pokud má rodina více dětí v MŠ nebo ZŠ, tak jakákoliv platba za každé další dítě je projevem solidarity a darem Spolku. Podporovatelé jsou zváni na všechny akce Spolku i členské schůze, ale nemají hlasovací práva a nemohou kandidovat. Jejich podněty k činnosti Spolku jsou velmi vítány a zohledňovány.

Pro platby, prosíme, do poznámky na platebním příkazu uveďte „DAR“.

3) Jako aktivní rodič

Celý rok je příležitost zapojit se do pořádání akcí, přicházet s vlastními návrhy, co by mohl Spolek dělat, kde podpořit školu, co by mohlo zajímat rodiče, děti i personál školy. Obracejte se na výbor a výbor se bude obracet na vás s konkrétními nabídkami pomoci a zapojení.

Základní škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

V centru pozornosti (dění) je učící se spokojené dítě, jeho všestranný rozvoj v bezpečném prostředí plné důvěry.
Dítě se učí naplno a s radostí.